THANK YOU FOR YOUR MESSAGE!

We will contact you as soon as possible!

In the meantime, take a look at some amazing news from 3D printing industry and our company.

WE ARE THERE:

AMAZEMET Sp. z o. o. [Ltd.]

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warsaw

Poland

PHONE:

+48 573 481 303

E-MAIL:

office@amazemet.com

FOLLOW US:
PRIVACY POLICY:

You can find our
Privacy Policy here

AMAZEMET Sp. z o. o. | Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska | Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS 0000780516, NIP 9512482142, REGON 383017558 | Kapitał zakładowy – 26 250 PLN (opłacony w całości)