Contact us

Phone

+48 690 013 999

Email

office@amazemet.com

Address

AMAZEMET Sp. z o. o. [Ltd.]

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warsaw

Poland

WE ARE THERE

AMAZEMET Sp. z o. o. [Ltd.]

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warsaw

Poland

Phone

+ 48 690 013 999

Follow Us

AMAZEMET Sp. z o. o. | Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska | Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS 0000780516, NIP 9512482142, REGON 383017558 | Kapitał zakładowy – 26 250 PLN (opłacony w całości)