blog

Year 2020 checklist: successful atomization of gold

New year comes with new opportunities and energy for further development. Our recent work with rePowder provided us with very promising…

AMAZEMET in 3D Printing Industry!

We are extremely happy to inform you that one of the top media in 3D printing world — 3D Printing Industry — published an article about our recent achievements…

AMAZEMET in 3D Printing Industry!

AMAZEMET in 3D Printing Industry!

We are extremely happy to inform you that one of the top media in 3D printing world — 3D Printing Industry — published an article about our recent achievements…

Get In Touch

WE ARE THERE

AMAZEMET Sp. z o. o. [Ltd.]

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warsaw

Poland

Phone

+ 48 690 013 999

Follow Us

AMAZEMET Sp. z o. o. | Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska | Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS 0000780516, NIP 9512482142, REGON 383017558 | Kapitał zakładowy – 26 250 PLN (opłacony w całości)